Bạn cần hỗ trợ kỹ thuật?

Bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm hoặc bảo hành, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

LÀM GÌ TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ VẤN ĐỀ KỸ THUẬT

Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi tại đây bất kỳ lúc nào nếu có vấn đề kỹ thuật, thiếu sót hoặc thắc mắc (@ Markdao: đây phải có link liên kết đến trang "Contact Us)).
Nếu bạn liên hệ với chúng tôi ngoài giờ làm việc, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, quá trình hoàn trả lại cũng có thể được bắt đầu trực tiếp thông qua Amazon, eBay, Kaufland, v.v. nếu sản phẩm được mua ở đó.

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

Đăng ký bổ sung hoặc kích hoạt bảo hành là không cần thiết. Bảo hành có hiệu lực kể từ ngày mua và áp dụng cho tất cả các thiết bị mới.

Hàng đã qua sử dụng không được bảo hành.